Dầu/nhớt động cơ cần đạt nhiệt độ lý tưởng khoảng 104 độ C để có thể đốt cháy cặn và hơi nước trong quá trình động cơ hoạt động sinh ra, và nhiệt độ của bầu lắng nhớt (các-te) nếu thường xuyên không vượt quá được nhiệt độ sôi của nước thì sẽ góp phần tạo điều kiệu cho nước và lưu huỳnh dễ dàng kết hợp tạo ra axit, dẫn đến bào mòn các chi tiết của động cơ nhanh chóng hơn.

Đây cũng là một trong các lý do mà chúng ta cần thay nhớt theo chỉ số của nhà sản xuất khuyến cáo, bởi mỗi một động cơ hay một dòng xe, hay điều kiện khí hậu sẽ là yếu tố mà nhà sản xuất quyết định lựa chọn dòng nhớt phù hợp và tối ưu nhất. Và bất kể với loại dầu nhớt thông thường hay dầu nhớt tổng hợp toàn phần thì các cấu trúc nhớt đều có thể đảm bảo hoạt động ở nhiệt độ rất cao, dầu thông thường có thể đảm bảo cấu trúc bôi trơn ở ngưỡng 121 độ C, còn đối với nhớt tổng hợp toàn phần hay những động cơ hiệu năng cao thì ngưỡng này có thể còn cao hơn nhiều nữa.